Pogosta vprašanja

Kaj je ARA?

Ara je denar, ki ga kupec izroči prodajalcu ob podpisu pogodbe in je znamenje, da je pogodba sklenjena. Ara se vedno plača v celoti. Ara je tako jamstvo za kupca in prodajalca, da bo nepremičninski posel dejansko izpeljan. Če pride do težav ali prekinitve pogodbe z ene izmed strani, lahko druga stran zahteva povračilo. Če prodajalec ne izpolni svojih obveznosti, lahko kupec zahteva, da prodajalec izpolni pogodbo, če je to mogoče, in poravna škodo ali vrne aro in povrne stroške ali vrne dvojno aro. Če kupec ne izpolni svojih obveznosti lahko prodajalec zahteva izpolnitev pogodbe in povrnitev škode ali pa aro zadrži. Če ne kupec ne prodajalec nista kriva za neizpolnitev pogodbenih obveznosti, se ara vrne.

Zakaj kupiti nepremičnino preko agencije?

Nakup nepremičnine je eden tistih poslov, ki zaznamuje večino našega življenja. Vanj večina vloži vse pretekle in ogromen del bodočih zaslužkov, zato je bistvena sestavina tega posla tudi varnost. Preko agencije ste odškodninsko zaščitni, izognili se boste nepotrebnim ogledom,agencija vam preveri pravno stanje lastništva nepremičnine in morebitnih pravic tretjih oseb, ker se boste izognili dvojnim ogledom, saj vam drugi agenti-komercialisti ne bodo zaupali potrebnih podatkov,dobili boste popolno storitev pri prenosu lastništva ,ureditev dokumentacije bo izpeljana po najzanesljivejšem možnem postopku. Če ste se odločili za varen nakup, ste na pravem naslovu. Za vas bo skrbel strokovno izobražen posrednik, ki se bo popolnoma posvetil vašim individualnim željam in poskušal najti odgovor na vsako vaše vprašanje. Z našim posrednikom bosta najprej pregledala našo obširno ponudbo nepremičnin. V primeru da ne boste našli nepremičnine, ki bi vam ustrezala – bosta iskanje razširila.

Zakaj prodajati nepremičnine preko agencije in posrednikov?

Številne raziskave potrjujejo, da je najbolj učinkovit način prodaje nepremičnine preko nepremičninske agencije. Zakaj? Sodelovanje z agencijo prinaša ogromno prihranka pri času. Prava ocena vrednosti nepremičnine na osnovi dejanske vrednosti in tržnih možnosti, izognili se boste neresnim telefonskim klicem neresnih kupcev, izognili se boste nepotrebnim ogledom, agencija vam ponudi voden ogled nepremičnin samo z resnimi kupci z izdelano finančno konstrukcijo, izognili se boste številnim agentom, ki pogosto ponujajo iste kupce, izognili se boste oglaševanju vaše nepremičnine – to za vas stori agencija, zagotovite si zanesljivo izvajanje dogovora, v zvezi z urejanjem vse dokumentacije (plačila, izselitve, izročitve dokumentacije…), agencija vam preveri pravno stanje nepremičnine, deležni boste cenejšega posredovanja pri nadaljnjem poslovanju (nakupu, oddaji ali prodaji), dobili boste popolno izvedeno storitev pri prenosu lastništva (pogodbe, cenitve, vpis v zemljiško knjigo), ureditev dokumentacije bo končana po najzanesljivejšem možnem postopku itd. Ključnega pomena poslovanja z agencijo, ki izpolnjuje vse pogoje ZNPosr, sta kakovost in varnost. Če ste se odločili, da si prodajo nepremičnine olajšate z našo pomočjo, nas obiščete v naši pisarni ali nas kontaktirate preko e-maila ali telefona in se dogovorimo za sestavek. Na željo vam bomo pomagali postaviti tržno ceno in vam svetovali, kako nepremičnino kar najbolje predstaviti kupcem. Po ogledu bomo v interni bazi podatkov poiskali potencialne kupce in jim ponudil vašo nepremičnino. Posredniki vam bodo vedno na voljo, vaši interesi pa na prvem mestu. Zavedamo se, da je naša uspešnost odvisna od vašega zadovoljstva.

Kakšne so globe za pravne in fizične osebe?

Zakonsko predpisane globe (493. člen EZ-1): 300 Eur – za prekršek se kaznuje lastnik stavbe, če pri njeni prodaji ali oddaji v najem kupcu ali najemniku ne predloži originala ali kopije energetske izkaznice. 250 Eur – za prekršek se kaznuje lastnik stavbe, če ne zagotovi, da se v oglasu navedejo.

Kdo plača davek na promet nepremičnine v Sloveniji?"

Davčna obveznost nastane takrat, ko je sklenjena pogodba, na podlagi katere se prenese nepremičnina. Davčni zavezanec za plačilo davka na promet nepremičnin po 2 % davčni stopnji glede na prodajno ceno nepremičnine je prodajalec nepremičnine, lahko pa se pogodbeni stranki tudi dogovorita, da breme davka nosi kupec.

Davčni zavezanec mora vložiti napoved za odmero davka na promet nepremičnin v 15 dneh po nastanku davčne obveznosti pri davčnem organu, na območju katerega nepremičnina leži. Davčni zavezanec mora davek plačati v 30 dneh po vročitvi odločbe o odmeri davka na promet nepremičnin. Plačan davek je eden od pogojev za overitev pogodbe pri notarju, ki tako dobi naravo zemljiškoknjižne listine oz. listine, na podlagi katere je mogoče prenesti lastninsko pravico.

Davek na promet nepremičnin se ne plača od prometa nepremičnine, od katerega je bil plačan davek na dodano vrednost

Kakšna je razlika med stvarno in skrito napako? Kako pa je z roki za uveljavljanje teh napak?

Stvarna napaka pomeni, da nepremičnina nima lastnosti, ki so potrebne za njeno običajno rabo, ali pa nima odlik in lastnosti, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane. Pri skritih napakah je stvar nekoliko drugačna. Te se pokažejo pozneje, šele po tem, ko je kupec nepremičnino že prevzel. Zanje je značilno, da jih kupec pri običajnem pregledu ni mogel opaziti. Stvarne napake je treba grajati takoj, ob prevzemu nepremičnine oziroma ob njenem običajnem pregledu. Če kupec teh napak ne graja takoj, pozneje izgubi to pravico. Skrite napake pa je treba grajati takrat, ko kupec napake opazi – zakon postavlja subjektivni osemdnevni rok od takrat, ko je bila skrita napaka opažena. Objektivno pa prodajalec ne odgovarja več za take napake, če bi se pokazale po šestih mesecih od izročitve nepremičnine

Kakšen je postopek vpisa v zemljiško knjigo preko notarja?

Preko notarja lahko podate vpis katerekoli pravice na nepremičnini. Ko overite pogodbo, ki je temelj posla (darilna, prodajna,… pogodba), lahko notarju, ki bo pogodbo overil predlagate, da poda tudi vpis v zemljiško knjigo.Ceno vpisa (ki se plača poleg sodne takse) je pametno predhodno preveriti pri notarju, ki bo pogodbo overil.

Kaj je energetska izkaznica?

Energetska izkaznica je listina s podatki o energijski učinkovitosti stavbe in s priporočili za povečanje energijske učinkovitosti.

Komu in kdaj je potrebno pridobiti energetsko izkaznico?

Pri prodaji ali oddaji v najem mora lastnik stavbe ali njenega posameznega dela kupcu oz. najemniku najpozneje pred sklenitvijo kupoprodajne pogodbe predložiti veljavno energetsko izkaznico stavbe ali njenega posameznega dela. Pri oglaševanju mora lastnik prav tako navesti razred energetske učinkovitosti iz energetske izkaznice.

Komu je namenjena energetska izkaznica?

Energetska izkaznica je namenjena predvsem kupcem, da se lahko še pred nakupom stavbe seznanijo z njeno energijsko učinkovitostjo, kot tudi z možnimi ukrepi za povečanje energijske učinkovitosti. Prav tako je energetska izkaznica namenjena najemojemalcem, da imajo informacijo o energetski učinkovitosti stavbe (ali stanovanja).

Kako pridobiti energetsko izkaznico?

Energetske izkaznice stavb na podlagi 68. d člena Energetskega zakona izdelujejo neodvisni strokovnjaki (z licenco) kot pooblaščene pravne ali fizične osebe na zahtevo stranke. V našem podjetju (po dogovoru s stranko) ponujamo izdelavo energetske izkaznice, tako da prodajalcu prihranimo čas in energijo ter dodatne stroške, ki so povezani z izdelavo.

Kako poteka nakup nepremičnine?

Na naši spletni strani ste našli nepremičnino, ki jo želite kupiti. Prosimo vas, da stopite v kontakt z nami. Povabili vas bomo na brezplačen ogled, kjer boste dobili natančnejšo predstavo in odgovore na svoja vprašanja. Omogočimo tudi sestanek z lastnikom nepremičnine oziroma s prodajalcem. Vse nepremičnine, ki so nam jih zaupali prodajalci v prodajo so zemljiškoknjižno urejene. Ko se odločite za nakup, sestavi notar kupoprodajno pogodbo. Pred podpisom kupoprodajne pogodbe vam jo pošljemo v predogled.

Kako pri nakupu preverimo, ali je stanovanje prosto vseh bremen?

Pri nakupu stanovanja kot tudi ostalih nepremičnin najlažje ugotovimo, ali je nepremičnina prosta vseh bremen s pomočjo zemljiškoknjižnega izpiska. V evidenčnem listu C se namreč zaznamujejo vsa dejstva, ki vplivajo na pravni promet nepremičnine. Če pa nepremičnina ni vpisana v zemljiško knjigo, je potrebno  preveriti originalno pogodbo, in sicer je v takem primeru na zadnji strani pogodbe žig sodišča o prepovedi razpolaganja s tovrstno nepremičnino. Če lastnik ne razpolaga z originalno pogodbo, je to lahko znak, da je stanovanje zastavljeno, saj praviloma hipotekarni upniki zadržijo originalno pogodbo do končnega poplačila lastnikovih obveznosti.

Katere dokumente potrebujemo za vpis v zemljiško knjigo?"

Za vpis v zemljiško knjigo potrebujemo pravno listino, na podlagi katere bomo lahko vpisali svojo pravico v zemljiško knjigo (Prodajna pogodba, Darilna pogodba,…), oziroma verigo teh pogodb. Poleg pogodbe pa še vedno (v primeru, da ga ne vsebuje že sama pogodba), potrebujemo overjeno zemljiškoknjižno dovolilo.